Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017)

Korrigering 16.8.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06
1. Bytesbalans 340 230 335 385 529 -297
1.1 Varor 103 -9 388 -80 484 248
1.2 Tjänster -126 -101 -157 -103 -105 -105
1.3 Primära inkomster 540 499 254 731 370 -220
1.4 Sekundära inkomster -178 -160 -150 -163 -220 -220
2. Kapitalbalans 7 5 4 5 8 8
3. Finansiell balans -486 -1 664 -224 5 300 -7 056 -4 166
3.1 Direktinvesteringar -449 -629 -719 -599 -599 -599
3.2 Portföljinvesteringar -660 3 645 -4 074 5 681 -2 050 -2 796
3.3 Övriga investeringar -1 735 -4 887 5 564 915 -3 894 -183
3.4 Finansiella derivat 2 339 214 -850 -392 -685 -586
3.5 Valutareserv 19 -7 -145 -305 173 -1
4. Restpost -833 -1 899 -563 4 910 -7 593 -3 877
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigering 16.8.2017) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/06/mata_2017_06_2017-08-15_tau_001_sv.html