Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07
1. Bytesbalans 340 230 335 -774 49 -415 155
1.1 Varor 103 -9 388 -80 484 248 28
1.2 Tjänster -126 -101 -157 -103 -105 -105 -145
1.3 Primära inkomster 540 499 254 -428 -110 -338 432
1.4 Sekundära inkomster -178 -160 -150 -163 -220 -220 -160
2. Kapitalbalans 7 5 4 5 8 8 5
3. Finansiell balans -486 -1 664 -224 5 300 -7 056 -4 166 -2 956
3.1 Direktinvesteringar -449 -629 -719 -599 -599 -599 -2 819
3.2 Portföljinvesteringar -660 3 645 -4 074 5 681 -2 050 -2 796 2 136
3.3 Övriga investeringar -1 735 -4 887 5 564 915 -3 894 -183 -1 503
3.4 Finansiella derivat 2 339 214 -850 -392 -685 -586 -652
3.5 Valutareserv 19 -7 -145 -305 173 -1 -118
4. Restpost -833 -1 899 -563 6 069 -7 113 -3 760 -3 116
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/07/mata_2017_07_2017-09-15_tau_001_sv.html