Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08
Kontotransaktion                  
Inkomster 1. Bytesbalans 8 271 8 256 8 424 8 188 9 312 8 867 8 248 8 207
1.1 Varor 4 686 4 440 5 499 4 639 5 674 5 201 4 798 4 777
1.2 Tjänster 1 985 1 991 2 032 2 042 2 065 2 077 1 968 1 960
1.3 Primära inkomster 1 509 1 727 789 1 401 1 459 1 469 1 367 1 357
1.4 Sekundära inkomster 92 98 104 107 113 121 116 114
Utgifter 1. Bytesbalans 7 875 7 644 9 090 8 363 9 348 9 705 7 997 7 974
1.1 Varor 4 622 4 431 5 092 4 649 5 099 4 931 4 723 4 539
1.2 Tjänster 2 105 2 086 2 213 2 197 2 249 2 274 2 113 2 099
1.3 Primära inkomster 876 855 1 514 1 253 1 729 2 214 882 1 063
1.4 Sekundära inkomster 273 272 272 264 272 286 278 274
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/08/mata_2017_08_2017-10-13_tau_002_sv.html