Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.11.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött)

   
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
1. Bytesbalans -175 -36 -838 251 233 79
1.1 Varor -10 576 270 75 238 219
1.2 Tjänster -155 -184 -198 -145 -139 -137
1.3 Primära inkomster 148 -270 -745 484 294 154
1.4 Sekundära inkomster -157 -158 -164 -163 -160 -157
2. Kapitalbalans 4 5 5 5 5 5
3. Finansiell balans 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374 6094
3.1 Direktinvesteringar -599 -599 -8 569 565 463 268
3.2 Portföljinvesteringar 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251 9026
3.3 Övriga investeringar 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756 -3183
3.4 Finansiella derivat -392 -685 -369 -652 -642 -39
3.5 Valutareserv -305 173 -43 -113 46 22
4. Restpost 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135 6 010
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.11.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/09/mata_2017_09_2017-11-15_tau_001_sv.html