Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10
Kontotransaktion                
Inkomster 1. Bytesbalans 8 188 9 312 8 867 8 248 8 207 8 374 8 973
1.1 Varor 4 639 5 674 5 201 4 798 4 777 5 027 5 307
1.2 Tjänster 2 042 2 065 2 077 1 968 1 960 1 948 2 192
1.3 Primära inkomster 1 401 1 459 1 469 1 367 1 357 1 287 1 371
1.4 Sekundära inkomster 107 113 121 116 114 112 104
Utgifter 1. Bytesbalans 8 363 9 348 9 705 7 997 7 974 8 295 8 430
1.1 Varor 4 649 5 099 4 931 4 723 4 539 4 807 5 028
1.2 Tjänster 2 197 2 249 2 274 2 113 2 099 2 085 2 334
1.3 Primära inkomster 1 253 1 729 2 214 882 1 063 1 133 814
1.4 Sekundära inkomster 264 272 286 278 274 269 254
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/10/mata_2017_10_2017-12-15_tau_002_sv.html