Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q3 2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3
Netto S1 Hela ekonomin -8 849 479 2 242 -721 2 069
S11 Icke-finansiella företag -2 676 2 600 -2 418 1 269 939
S121 Centralbanken 11 260 -35 156 42 974 -9 066 12 983
S122 Övriga monetära finansinstitut -18 823 36 944 -38 375 8 719 -12 795
S123 Penningmarknadsfonder -4 62 42 -79 76
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 192 619 -69 1 002 1 087
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 771 -538 678 -1 113 -743
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 373 -388 949 -622 -476
S1311 Staten -2 467 -4 190 -3 407 832 325
S1313 Lokalförvaltning -90 -189 -15 18 84
S1314 Socialskyddsfonder 338 655 2 009 -1 799 251
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 276 58 -124 118 338
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/43/mata_2017_43_2017-12-21_tau_002_sv.html