Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/06 2018/07
1. Bytesbalans -1 507 -2 548 -175 48
1.1. Varor 1 709 1 772 356 -167
1.2. Tjänster -1 058 -1 160 -245 -133
1.3. Primära inkomster -107 -1 000 -92 540
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 160 -195 -192
2. Kapitalbalans 178 188 15 15
3. Finansiell balans -4 724 -14 753 2 161 383
3.1. Direktinvesteringar -1 837 1 260 2 143 1 644
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -8 837 -1 859 432
3.3. Övriga investeringar 835 -1 767 1 623 -1 696
3.4. Finansiella derivat -8 142 -5 283 285 22
3.5. Valutareserv -390 -126 -31 -19
4. Restpost -3 395 -12 392 2 321 320
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_004_sv.html