Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
Tillgångar Totalt 14 926 -4 502 -20 034 863 -1 450 -19 487 855 -20 079 13 412
1. Direktinvesteringar 712 385 1 834 -262 206 252 384 6 225
2. Portföljinvesteringar 4 857 2 805 1 032 -221 201 208 1 213 203 638
3. Övriga investeringar 18 262 939 -14 823 8 881 5 289 -13 020 6 575 -13 155 19 591
4. Finansiella derivat -8 903 -8 614 -8 021 -7 519 -7 130 -6 897 -7 297 -7 204 -7 098
5. Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56
Skulder Totalt 14 748 -2 824 -21 644 2 534 2 752 -21 648 472 -16 574 7 442
1. Direktinvesteringar 1 531 1 139 904 -438 -1 415 -1 891 -1 261 -144 -402
2. Portföljinvesteringar 2 324 2 117 3 175 2 598 2 769 2 067 781 -437 -3 045
3. Övriga investeringar 19 597 2 132 -17 747 7 899 8 656 -14 643 8 271 -8 718 18 303
4. Finansiella derivat -8 704 -8 212 -7 977 -7 525 -7 258 -7 181 -7 319 -7 275 -7 413
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_003_sv.html