Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/08 2018/09
1. Bytesbalans -1 507 -2 486 -252 100
1.1. Varor 1 709 1 295 -148 87
1.2. Tjänster -1 058 -1 267 -121 -118
1.3. Primära inkomster -107 -300 206 318
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 214 -189 -186
2. Kapitalbalans 178 185 15 14
3. Finansiell balans -4 724 -6 406 -3 505 5 970
3.1. Direktinvesteringar -1 837 1 991 150 627
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -5 839 640 3 683
3.3. Övriga investeringar 835 -615 -4 437 1 288
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 864 71 315
3.5. Valutareserv -390 -79 70 56
4. Restpost -3 395 -4 105 -3 268 5 855
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_004_sv.html