Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin -3634 -37026 -9813 -18049 122
S11 Icke-finansiella företag -9138 -12805 -8510 -11095 -6941
S121 Centralbanken 14049 -27307 17207 -2673 5421
S122 Övriga monetära finansinstitut -4862 9285 -8977 3200 8630
S123 Penningmarknadsfonder 74 50 -183 -19 -197
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1575 249 2165 645 73
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 781 703 1126 -192 22
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 508 -1903 51 -129 243
S1311 Staten -3636 -7627 -8582 -5280 -5541
S1313 Lokalförvaltning 71 -32 -3 -4 -4
S1314 Socialskyddsfonder -3384 2496 -4302 -2615 -1681
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 326 -136 195 114 95
Skulder S1 Hela ekonomin 2957 -31374 -9669 -17642 -2151
S11 Icke-finansiella företag -308 -10197 -4082 -12780 -7814
S121 Centralbanken 1067 502 -984 993 -104
S122 Övriga monetära finansinstitut 9737 -16873 14206 2477 15582
S123 Penningmarknadsfonder -2 2 -10 7 -0
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 487 -123 286 370 501
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2737 -1302 2340 638 1322
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 283 279 154 122 133
S1311 Staten -3983 -2684 -10900 -2991 -7158
S1313 Lokalförvaltning 28 152 -22 -45 6
S1314 Socialskyddsfonder -7090 -1130 -10656 -6432 -4619
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -6591 -5652 -144 -407 2273
S11 Icke-finansiella företag -8829 -2608 -4428 1686 873
S121 Centralbanken 12983 -27809 18191 -3666 5525
S122 Övriga monetära finansinstitut -14599 26158 -23182 723 -6951
S123 Penningmarknadsfonder 76 48 -173 -26 -196
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1088 372 1879 275 -427
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1957 2005 -1214 -830 -1300
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 225 -2182 -103 -251 110
S1311 Staten 347 -4943 2319 -2289 1617
S1313 Lokalförvaltning 43 -184 18 41 -10
S1314 Socialskyddsfonder 3706 3626 6354 3817 2939
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 326 -136 195 114 95
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_002_sv.html