Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.)

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/11 2018/12
1. Bytesbalans -1 507 -3 806 96 -461
1.1. Varor 1 709 1 185 182 -227
1.2. Tjänster -1 058 -2 338 -138 -216
1.3. Primära inkomster -107 -436 236 158
1.4. Sekundära inkomster -2 052 -2 218 -184 -176
2. Kapitalbalans 178 181 15 15
3. Finansiell balans -4 724 3 064 1 215 6 401
3.1. Direktinvesteringar -1 837 7 605 -89 -89
3.2. Portföljinvesteringar 4 809 -11 099 1 913 -6 920
3.3. Övriga investeringar 835 7 785 -412 14 375
3.4. Finansiella derivat -8 142 -1 174 -93 -1 099
3.5. Valutareserv -390 -54 -104 133
4. Restpost -3 395 6 690 1 103 6 847
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro (Tabellbilagan har korrigerats 19.2.2019.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_004_sv.html