Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
Tillgångar Totalt -20 747 -13 230 8 984 -22 966 3 254 1 335 -2 723 -10 743 -26 064
1. Direktinvesteringar 892 99 -610 -335 657 2 942 1 108 -362 -1 191
2. Portföljinvesteringar -2 635 146 -2 1 196 -2 145 -270 53 1 125 -2 467
3. Övriga investeringar -12 063 -5 452 17 547 -15 605 13 750 7 783 -4 090 -11 146 -21 866
4. Finansiella derivat -7 084 -8 089 -7 983 -8 234 -9 050 -9 064 -9 367 -9 835 -10 286
5. Valutareserv 142 66 32 12 41 -56 -18 5 48
Skulder Totalt -16 008 -17 281 5 366 -19 824 2 878 -2 298 -6 040 -9 385 -24 308
1. Direktinvesteringar 5 -1 186 -2 091 -1 752 -185 3 351 1 344 401 -390
2. Portföljinvesteringar 3 094 -120 2 097 -6 104 1 269 294 -1 465 3 060 -978
3. Övriga investeringar -11 771 -8 049 13 316 -3 959 10 445 3 101 -5 920 -12 846 -22 940
4. Finansiella derivat -7 335 -7 926 -7 956 -8 009 -8 650 -9 043 -9 591 -9 469 -9 698
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_003_sv.html