Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2018 12 mån. glidande summa 2019/11 2019/12
1. Bytesbalans -3 195 -242 -103 788
1.1. Varor 823 2 572 95 735
1.2. Tjänster -2 537 -1 168 -130 136
1.3. Primära inkomster 861 485 156 144
1.4. Sekundära inkomster -2 342 -2 130 -223 -226
2. Kapitalbalans 197 191 15 14
3. Finansiell balans -12 858 -564 -1 358 -1 756
3.1. Direktinvesteringar 11 543 -1 972 -762 -801
3.2. Portföljinvesteringar -20 252 -23 699 -1 935 -1 489
3.3. Övriga investeringar -3 438 25 453 1 700 1 074
3.4. Finansiella derivat -595 -878 -365 -588
3.5. Valutareserv -116 532 5 48
4. Restpost -9860 -563 -1 269 -2 909
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2019, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_004_sv.html