Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2020 12 mån. glidande summa 2021/10 2021/11
1. Bytesbalans 1 984 2 025 -1 974 403
1.1. Varor 2 934 3 406 77 125
1.2. Tjänster -2 139 -2 884 -327 -333
1.3. Primära inkomster 4 033 4 484 -1 500 835
1.4. Sekundära inkomster -2 843 -2 982 -224 -224
2. Kapitalbalans 214 212 17 17
3. Finansiell balans -821 -3 788 -5 905 -2 269
3.1. Direktinvesteringar 6 382 -7 143 -312 9
3.2. Portföljinvesteringar -809 26 076 3 794 5 359
3.3. Övriga investeringar -5 725 -27 050 -8 727 -8 514
3.4. Finansiella derivat -1 548 1 051 -637 745
3.5. Valutareserv 880 3 278 -23 133
4. Restpost -3 019 -6 024 -3 948 -2 689
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2021, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_004_sv.html