Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01
Tillgångar Totalt 2 893 -522 -27 345 -25 354 -68 363 56 646
1. Direktinvesteringar 1 586 1 567 516 134 -164 849
2. Portföljinvesteringar 1 812 980 3 018 -4 994 -8 408 12 775
3. Övriga investeringar 6 592 6 754 -20 289 -10 299 -48 723 54 738
4. Finansiella derivat -9 824 -9 985 -10 568 -10 330 -11 035 -11 711
5. Valutareserv 2 727 162 -23 133 -33 -5
Skulder Totalt 768 325 -21 468 -22 994 -63 130 58 484
1. Direktinvesteringar 2 374 2 742 828 126 -595 1 089
2. Portföljinvesteringar -892 2 684 -804 -10 260 -2 802 9 649
3. Övriga investeringar 9 022 4 606 -11 561 -1 786 -49 374 58 912
4. Finansiella derivat -9 736 -9 707 -9 931 -11 073 -10 359 -11 166
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2022, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2022/01/mata_2022_01_2022-03-11_tau_003_sv.html