Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

År 2021 12 mån. glidande summa 2022/01
1. Bytesbalans 2 339 2 274 84
1.1. Varor 2 678 2 535 -136
1.2. Tjänster -2 189 -2 187 -241
1.3. Primära inkomster 4 744 4 805 795
1.4. Sekundära inkomster -2 894 -2 879 -334
2. Kapitalbalans 210 208 16
3. Finansiell balans -11 026 -11 119 -1 838
3.1. Direktinvesteringar -6 950 -6 043 -240
3.2. Portföljinvesteringar 17 060 17 248 3 126
3.3. Övriga investeringar -24 635 -25 390 -4 174
3.4. Finansiella derivat 439 -112 -545
3.5. Valutareserv 3 060 3 178 -5
4. Restpost -13 575 -13 601 -1 939
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2022, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2022/01/mata_2022_01_2022-03-11_tau_004_sv.html