Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön tässä tilastossa helmikuussa 2009

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston, ennakkotieto 2008 suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi. Lopulliset tiedot julkaistaan samalla toimialajaolla joulukuussa 2009.

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 851, 852, 853, 854, 85591, 856, 86210, 91010, 94)

I Majoitus ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taannehtivasti TOL 2008 -luokituksella

Heinäkuun 2009 ennakossa tiedot julkaistaan vuosilta 2007 ja 2008 TOL 2008 -luokituksella

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan eli vuoden 2011 puoliväliin asti julkaistaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään Majoitus- ja ravitsemistoiminnan vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä tulevien uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston TOL 2002 luokituksen mukaisia tietoja sekä TOL 2008 luokituksen mukaisia tietoja voidaan vertailla parhaiten seuraavasti:

I Majoitus ja ravitsemistoiminta vastaa TOL 2002:n pääluokkaa H Majoitus ja ravitsemistoiminta.


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/matipa_2009-01-20_luo_001.html