Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

TOL 2008 otetaan käyttöön Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilastossa luokitus otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilaston ennakkotiedot vuodelta 2008 julkaistaan heinäkuussa 2009 TOL 2008 -luokituksella. Tiedot julkaistaan tilastovuodelta ja vertailuvuodelta. TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilastokohtaisella sivulla on lisätietoa TOL 2008 -luokituksen soveltamisesta.

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä majoitus- ja ravitsemistoiminta kuuluu pääluokkaan I. Aiemmin TOL 2002 mukaan toiminta kuului pääluokkaan H.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut pääluokat ovat

H Majoitus- ja ravitsemistoiminta

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat pääluokat ovat

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

TOL 2008 -luokituksen mukaisen pääluokan I sisältö vastaa TOL 2002 pääluokan H tietosisältöä.


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/matipa_2009-01-20_uut_001.html