Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 148 969 8,6 683 462 7,3 465 507 10,4
Fasta Finland 1 144 836 8,6 681 604 7,4 463 232 10,5
Nyland 342 339 10,9 178 094 12,0 164 245 9,8
    Helsingfors 222 540 9,2 97 494 8,4 125 046 9,8
Egentliga Finland 58 991 14,3 46 175 11,3 12 816 26,7
    Åbo 39 709 13,5 30 867 11,0 8 842 23,2
Satakunta 16 142 5,6 11 866 7,8 4 276 0,1
    Björneborg 8 246 -1,4 6 322 8,8 1 924 -24,5
Egentliga Tavastland 21 671 6,7 17 902 4,5 3 769 18,3
    Tavastehus 12 169 -2,0 9 883 -3,9 2 286 7,1
Birkaland 77 658 15,5 64 885 18,1 12 773 3,9
    Tammerfors 55 508 18,7 46 338 21,5 9 170 6,0
Päijänne-Tavastland 37 202 17,8 29 779 19,2 7 423 12,4
    Lahtis 13 451 5,9 9 437 13,8 4 014 -9,0
Kymmenedalen 16 008 23,1 9 281 9,5 6 727 48,5
    Kouvola 7 778 23,9 5 331 10,5 2 447 68,3
Södra Karelen 60 034 15,7 26 228 -7,4 33 806 32,1
    Villmanstrand 15 691 5,1 6 902 -12,7 8 789 25,2
    S:t Michel 11 537 4,5 7 548 1,5 3 989 10,6
Norra Savolax 63 869 0,7 42 942 -5,1 20 927 15,2
    Kuopio 27 163 -2,5 19 677 -5,1 7 486 5,2
Norra Karelen 25 338 16,8 16 506 22,3 8 832 7,8
    Joensuu 12 567 14,5 9 165 20,1 3 402 1,7
Mellersta Finland 82 060 0,9 55 918 -2,6 26 142 9,3
    Jyväskylä 32 227 5,7 25 091 0,2 7 136 30,8
Södra Österbotten 29 583 12,3 27 831 12,0 1 752 15,9
    Seinäjoki 10 495 7,2 9 762 9,6 733 -17,6
Österbotten 18 826 13,5 15 093 16,6 3 733 2,6
    Vasa 14 749 14,1 11 792 16,4 2 957 5,6
Mellersta Österbotten 8 391 14,6 7 663 14,5 728 15,4
    Karleby 6 047 16,2 5 432 16,3 615 14,7
Norra Österbotten 71 331 7,0 47 848 9,1 23 483 3,0
    Uleåborg 32 342 10,1 25 557 10,6 6 785 8,0
Kajanaland 56 442 2,9 33 748 -4,4 22 694 16,2
    Kajana 8 068 22,8 6 182 15,2 1 886 56,9
Lappland 158 951 4,9 49 845 -1,5 109 106 8,1
    Rovaniemi 49 536 1,3 13 333 -10,7 36 203 6,6
Åland 4 133 -5,4 1 858 -10,3 2 275 -1,0
    Mariehamn 3 485 5,5 1 650 -8,2 1 835 21,8

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, januari 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/01/matk_2011_01_2011-03-17_tau_004_sv.html