Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, april 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 188 464 2,4 912 398 -2,4 276 066 22,3
Fasta Finland 1 176 666 2,3 907 002 -2,5 269 664 22,7
Nyland 349 668 11,5 190 961 3,6 158 707 22,9
    Helsingfors 226 537 18,4 104 720 10,6 121 817 26,1
Egentliga Finland 75 060 5,2 62 842 3,6 12 218 14,4
    Åbo 51 358 3,6 42 783 2,2 8 575 11,7
Satakunta 18 068 -6,9 14 039 -11,6 4 029 14,2
    Björneborg 9 097 -16,3 7 342 -18,3 1 755 -6,9
Egentliga Tavastland 22 143 -4,1 20 037 -8,2 2 106 68,6
    Tavastehus 13 935 -3,2 12 277 -8,5 1 658 69,9
Birkaland 80 635 -6,3 68 330 -7,7 12 305 2,6
    Tammerfors 59 188 -5,6 49 371 -5,6 9 817 -5,5
Päijänne-Tavastland 38 034 16,4 34 658 15,7 3 376 24,2
    Lahtis 14 106 13,9 11 118 12,7 2 988 18,8
Kymmenedalen 15 104 9,1 11 019 -0,2 4 085 45,6
    Kouvola 7 623 9,3 6 549 8,8 1 074 12,7
Södra Karelen 57 382 22,2 37 536 -8,0 19 846 111,3
    Villmanstrand 14 647 16,5 8 796 -1,4 5 851 60,5
    S:t Michel 10 550 7,4 9 324 5,6 1 226 22,5
Norra Savolax 52 969 -4,9 49 606 -6,1 3 363 16,0
    Kuopio 23 978 -7,4 22 380 -8,2 1 598 5,0
Norra Karelen 23 379 -1,4 20 548 -6,4 2 831 59,7
    Joensuu 14 077 9,3 12 033 4,1 2 044 54,7
Mellersta Finland 63 538 -13,5 58 587 -14,2 4 951 -3,3
    Jyväskylä 30 985 2,3 27 025 1,8 3 960 5,3
Södra Österbotten 35 843 21,5 34 736 21,2 1 107 32,4
    Seinäjoki 11 787 20,6 10 921 19,1 866 42,0
Österbotten 22 260 2,4 18 262 -1,4 3 998 23,9
    Vasa 16 938 1,7 13 708 -1,5 3 230 17,8
Mellersta Österbotten 8 334 -18,8 7 682 -16,4 652 -39,3
    Karleby 6 177 -18,9 5 633 -14,3 544 -48,0
Norra Österbotten 86 274 -5,3 76 696 -7,7 9 578 19,5
    Uleåborg 37 581 -8,6 33 432 -10,2 4 149 6,4
Kajanaland 54 773 -8,2 52 969 -8,4 1 804 -0,3
    Kajana 6 577 0,0 6 184 -0,9 393 18,0
Lappland 173 202 -0,4 148 494 -3,3 24 708 20,6
    Rovaniemi 21 178 5,4 14 707 1,9 6 471 14,1
Åland 11 798 12,2 5 396 15,8 6 402 9,3
    Mariehamn 10 196 14,8 5 166 16,9 5 030 12,8

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä (09) 1734 3209, Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, april 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/04/matk_2011_04_2011-06-16_tau_004_sv.html