Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, september 2011

Korrigerad 27.3.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 308 327 3,4 968 496 2,3 339 831 6,8
Fasta Finland 1 291 374 3,4 961 069 2,3 330 305 6,7
Nyland 428 218 7,2 223 476 6,0 204 742 8,6
    Helsingfors 280 973 6,4 121 307 4,7 159 666 7,8
Egentliga Finland 78 943 -0,8 63 216 6,0 15 727 -21,4
    Åbo 55 008 -3,8 43 586 8,0 11 422 -32,1
Satakunta 23 433 5,1 18 130 4,1 5 303 8,6
    Björneborg 12 293 3,8 10 195 4,0 2 098 3,1
Egentliga Tavastland 28 534 -1,4 24 899 4,0 3 635 -27,3
    Tavastehus 17 937 -4,6 15 318 2,6 2 619 -32,2
Birkaland 94 347 1,4 77 883 3,5 16 464 -7,2
    Tammerfors 69 571 0,5 55 384 3,5 14 187 -9,8
Päijänne-Tavastland 41 290 8,7 36 834 9,0 4 456 6,5
    Lahtis 15 267 9,4 11 930 16,3 3 337 -9,8
Kymmenedalen 17 216 -6,4 11 450 -18,7 5 766 33,7
    Kouvola 7 369 -13,7 5 755 -20,1 1 614 20,7
Södra Karelen 39 109 15,3 22 005 11,1 17 104 21,2
    Villmanstrand 17 890 18,4 12 703 23,2 5 187 8,2
Södra Savolax 30 597 8,6 25 235 6,8 5 362 17,5
    S:t Michel 11 486 -12,9 9 464 -13,6 2 022 -9,9
Norra Savolax 55 599 -1,6 51 652 0,2 3 947 -20,4
    Kuopio 26 981 -1,9 24 500 -0,4 2 481 -14,4
Norra Karelen 29 766 5,5 26 336 4,8 3 430 11,5
    Joensuu 16 780 11,7 14 014 5,5 2 766 59,1
Mellersta Finland 63 319 -12,4 55 923 -12,8 7 396 -9,6
    Jyväskylä 35 339 -4,5 29 913 -2,4 5 426 -14,8
Södra Österbotten 38 025 20,1 36 124 20,8 1 901 7,6
    Seinäjoki 14 188 14,8 12 958 17,1 1 230 -5,0
Österbotten 25 830 -3,1 19 286 -10,6 6 544 28,6
    Vasa 17 671 2,8 12 077 -8,6 5 594 40,6
Mellersta Österbotten 11 026 2,7 10 071 3,9 955 -8,3
    Karleby 8 391 -1,1 7 746 1,4 645 -24,0
Norra Österbotten 84 503 7,6 75 437 5,4 9 066 29,8
    Uleåborg 42 395 9,3 36 026 6,6 6 369 28,0
Kajanaland 50 674 -0,2 47 360 -0,5 3 314 4,1
    Kajana 7 200 -13,1 6 681 -12,4 519 -21,5
Lappland 150 945 -0,8 135 752 -3,0 15 193 25,7
    Rovaniemi 22 179 4,5 15 644 -2,7 6 535 27,0
Åland 16 953 6,9 7 427 1,3 9 526 11,7
    Mariehamn 12 935 12,3 5 787 -3,2 7 148 28,9

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, september 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tau_004_sv.html