Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2011

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 620 49 353 43,5 0,4 91,36 39,74
Fasta Finland 608 48 729 43,8 0,5 91,37 40,00
Nyland 113 14 035 51,8 -0,5 95,92 49,73
    Helsingfors 52 8 302 55,7 -0,1 97,76 54,50
Egentliga Finland 37 3 101 39,8 -0,1 86,25 34,35
    Åbo 19 2 077 41,8 -0,9 80,22 33,56
Satakunta 23 1 108 34,2 -2,8 80,87 27,63
    Björneborg 7 567 36,1 -3,4 74,76 26,97
Egentliga Tavastland 17 1 207 30,3 -1,3 83,56 25,35
    Tavastehus 8 733 30,9 -0,4 89,31 27,58
Birkaland 41 3 345 42,0 -1,1 88,27 37,07
    Tammerfors 21 2 317 47,3 -0,6 88,45 41,85
Päijänne-Tavastland 17 1 744 32,2 1,7 75,11 24,22
    Lahtis 8 688 32,6 0,9 78,19 25,52
Kymmenedalen 13 878 29,0 -3,0 76,68 22,21
    Kouvola 5 407 32,5 1,0 72,73 23,67
Södra Karelen 18 1 373 50,0 6,4 93,68 46,85
    Villmanstrand 7 709 54,9 3,2 83,41 45,76
Södra Savolax 28 1 536 31,3 1,8 80,54 25,23
    S:t Michel 5 486 38,0 0,9 83,77 31,82
Norra Savolax 28 2 189 39,0 -1,9 81,11 31,62
    Kuopio 8 921 48,1 -2,9 82,48 39,67
Norra Karelen 24 1 361 31,6 -1,5 76,30 24,12
    Joensuu 10 750 36,5 0,2 73,37 26,77
Mellersta Finland 27 2 479 38,5 0,3 96,18 37,04
    Jyväskylä 9 1 199 42,0 -0,0 85,14 35,77
Södra Österbotten 22 1 335 38,6 0,8 75,36 29,06
    Seinäjoki 8 578 42,1 1,5 74,29 31,26
Österbotten 21 1 189 34,9 4,5 81,44 28,40
    Vasa 8 772 40,7 7,5 82,65 33,63
Mellersta Österbotten 10 505 28,1 -1,9 80,86 22,70
    Karleby 5 367 34,8 0,4 81,18 28,28
Norra Österbotten 49 3 301 41,4 4,4 84,60 34,98
    Uleåborg 10 1 418 49,9 5,2 80,05 39,98
Kajanaland 21 1 641 40,3 -2,9 79,81 32,19
    Kajana 7 445 24,6 -4,0 73,67 18,09
Lappland 99 6 402 52,8 3,0 102,0 53,83
    Rovaniemi 12 1 246 76,5 2,2 116,2 88,90
Åland 12 624 18,4 0,7 . .
    Mariehamn 6 416 24,0 2,5 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2011, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, december 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/12/matk_2011_12_2012-02-16_tau_003_sv.html