Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande efter typ, 2011

Hela året i genomsnitt Alla inkvarterings-
 anläggningar
Hotell Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar Semesterbyar Campingplats-
 verksamhet
Vandrarhem
Inkvarteringsanläggningar, antal 1 064 626 123 145 133 37
Rum, antal 58 108 49 595 2 621 3 429 1 911 553
Bäddar, antal 140 008 108 098 6 620 15 761 7 695 1 834
Kapacitetsutnyttjande av rum (%) 49,7 52,9 24,1 34,8 33,8 31,7
Förändring av kapacitetsutnyttjande av procentenheter 2,8 3,1 -0,4 -2,0 2,6 0,4
Genomsnittligt rum pris (eur, inkl. moms. 9 %) 87,14 87,96 46,21 87,03 90,93 66,98
Förändring av genomsnittligt rum pris (%) 2,6 2,7 -2,3 1,5 3,8 2,0

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012 Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2011, Tabellbilaga 8. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande efter typ, 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/matk_2011_2012-06-01_tau_008_sv.html