Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2012

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 9 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 9 % inkl.)
Hela landet 614 49 402 52,2 1,8 91,67 47,81
Fasta Finland 604 48 882 52,5 1,8 91,67 48,14
Nyland 114 14 028 56,8 0,5 99,51 56,53
    Helsingfors 52 8 308 58,8 0,1 104,4 61,41
Egentliga Finland 37 3 067 44,4 -0,3 87,28 38,76
    Åbo 18 2 041 46,4 -1,4 83,34 38,65
Satakunta 23 1 147 41,8 2,1 86,54 36,15
    Björneborg 8 612 44,4 6,2 80,93 35,90
Egentliga Tavastland 17 1 208 40,6 3,4 86,68 35,17
    Tavastehus 8 721 46,9 7,0 90,47 42,39
Birkaland 42 3 522 51,0 -7,4 91,61 46,69
    Tammerfors 22 2 447 55,0 -9,1 91,97 50,63
Päijänne-Tavastland 16 1 772 49,4 2,7 85,74 42,33
    Lahtis 7 716 49,5 1,3 84,65 41,88
Kymmenedalen 13 890 34,2 -3,3 83,05 28,40
    Kouvola 5 419 40,0 2,4 80,13 32,06
Södra Karelen 18 1 386 53,6 4,3 94,88 50,85
    Villmanstrand 7 722 60,4 3,0 87,91 53,13
Södra Savolax 26 1 519 35,6 0,6 72,41 25,80
    S:t Michel 5 490 50,0 1,5 81,47 40,78
Norra Savolax 27 2 187 54,1 -0,6 86,98 47,07
    Kuopio 8 956 62,1 0,0 92,38 57,35
Norra Karelen 24 1 356 49,3 7,4 85,90 42,39
    Joensuu 10 750 62,7 16,5 82,99 52,05
Mellersta Finland 27 2 480 57,9 5,6 99,89 57,79
    Jyväskylä 9 1 202 63,0 4,1 94,62 59,61
Södra Österbotten 22 1 404 47,0 -3,6 72,01 33,82
    Seinäjoki 8 616 47,9 -14,6 79,73 38,22
Österbotten 21 1 220 48,2 5,3 83,95 40,45
    Vasa 8 798 54,1 8,3 86,56 46,83
Mellersta Österbotten 10 467 42,3 -0,2 77,01 32,54
    Karleby 5 329 49,7 1,3 79,72 39,64
Norra Österbotten 48 3 281 53,4 5,2 83,53 44,62
    Uleåborg 10 1 423 69,2 5,9 81,47 56,35
Kajanaland 23 1 650 53,9 0,5 72,53 39,09
    Kajana 6 387 38,8 -0,5 75,08 29,12
Lappland 96 6 298 59,5 7,5 92,66 55,11
    Rovaniemi 12 1 248 80,5 3,7 86,71 69,83
Åland 10 520 18,6 -2,0 . .
    Mariehamn 5 362 23,6 -0,8 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum, vilket motsvarar totala logiintäkten delat med rumkapaciteten.

Källa: Inkvarteringsstatistik 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2012, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, februari 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/02/matk_2012_02_2012-04-19_tau_003_sv.html