Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juli 2012

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 969 463 -1,7 1 455 953 -1,7 513 510 -1,7
Fasta Finland 1 923 767 -1,7 1 435 603 -1,7 488 164 -1,8
Nyland 516 416 -3,3 275 868 -5,5 240 548 -0,7
    Helsingfors 350 061 -4,7 161 194 -6,7 188 867 -2,9
Egentliga Finland 157 031 -6,1 128 955 -5,7 28 076 -7,9
    Åbo 112 624 -6,5 91 919 -7,0 20 705 -4,6
Satakunta 44 920 -4,7 41 019 -0,9 3 901 -31,7
    Björneborg 27 023 -0,2 25 049 0,6 1 974 -10,2
Egentliga Tavastland 35 605 -4,9 30 814 -9,2 4 791 36,2
    Tavastehus 22 416 -4,1 19 014 -12,6 3 402 109,5
Birkaland 179 559 15,7 161 472 16,5 18 087 8,8
    Tammerfors 128 985 17,1 114 462 18,0 14 523 10,9
Päijänne-Tavastland 53 430 -6,2 42 864 -8,7 10 566 5,5
    Lahtis 17 863 -16,5 13 830 -20,0 4 033 -1,9
Kymmenedalen 30 807 3,6 23 467 -2,6 7 340 30,1
    Kouvola 14 435 1,4 12 109 -2,6 2 326 29,2
Södra Karelen 79 947 15,2 47 049 15,9 32 898 14,2
    Villmanstrand 42 615 35,2 31 795 41,2 10 820 20,0
Södra Savolax 89 097 -4,8 74 090 -3,8 15 007 -9,2
    S:t Michel 24 699 -7,5 19 582 -8,5 5 117 -3,2
Norra Savolax 91 772 3,9 78 338 4,6 13 434 -0,0
    Kuopio 48 502 5,9 41 715 7,0 6 787 -0,4
Norra Karelen 49 493 -3,2 43 167 -5,7 6 326 18,0
    Joensuu 23 228 -9,5 19 990 -10,7 3 238 -1,7
Mellersta Finland 115 903 -4,0 100 360 2,6 15 543 -32,2
    Jyväskylä 49 073 -17,0 40 460 -10,9 8 613 -37,2
Södra Österbotten 82 924 0,1 81 313 0,4 1 611 -9,1
    Seinäjoki 23 750 -1,2 23 115 -0,2 635 -28,0
Österbotten 51 655 -12,7 43 319 -14,6 8 336 -1,5
    Vasa 41 303 -13,6 34 709 -15,4 6 594 -2,9
Mellersta Österbotten 15 896 -13,6 13 971 -18,3 1 925 46,7
    Karleby 12 287 -20,2 10 706 -26,6 1 581 93,8
Norra Österbotten 113 903 -7,9 95 217 -6,7 18 686 -13,5
    Uleåborg 60 878 -8,3 46 210 -6,6 14 668 -13,1
Kajanaland 80 672 6,2 72 696 5,0 7 976 19,5
    Kajana 11 020 -6,3 9 888 -6,7 1 132 -2,7
Lappland 134 737 -7,7 81 624 -9,5 53 113 -4,8
    Rovaniemi 36 046 -10,3 18 181 -11,4 17 865 -9,2
Åland 45 696 -1,7 20 350 -4,0 25 346 0,3
    Mariehamn 30 502 -1,6 16 109 -5,4 14 393 3,1

Källa: Inkvarteringsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Marjut Tuominen 09 1734 3556, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2012, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller, juli 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/07/matk_2012_07_2012-09-13_tau_004_sv.html