Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Publicerad: 16.11.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 1,3 procent i september 2012

I september 2012 uppgick de utländska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 405 000 dygn, vilket var 1,3 procent fler än året innan. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med 1,5 procent och de övernattade något under 1,2 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i september 2012. Det totala antalet övernattningar minskade med 0,8 procent och totalt statistikfördes nästan 1,6 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i september 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i september 2012/2011, %

De ryska turisterna var åter den största gruppen av utländska turister i september 2012. För dem bokfördes 74 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 15,3 procent fler än året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna, även om båda gruppernas övernattningar minskade från året innan. Svenskarna övernattade 44 000 gånger och minskningen från september 2011 var 3,5 procent. Övernattningarna av tyskar uppgick till nästan 36 000 övernattningsdygn, vilket var 2,8 procent färre än året innan. Både de brittiska och de amerikanska turisterna övernattade nästan 21 000 gånger i inkvarteringsanläggningar och båda gruppernas övernattningar minskade med en procent från året innan. Den största ökningen visade japanernas övernattningar, dvs. 20,9 procent. Norrmännens övernattningar ökade med 16,3 procent och fransmännens med 12,8 procent. Mest minskade övernattningarna av spanjorer, där minskningen var 30,2 procent jämfört med året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i september mest i Södra Karelen, med 33,2 procent. I Kymmenedalen var ökningen av övernattningar 20,2 procent, i Södra Savolax 6,8 procent och i Norra Karelen 6,1 procent. På Åland bokfördes 2,6 procent fler övernattningar än i september 2011. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Österbotten, med 13,1 procent, och i Egentliga Tavastland, med 9,8 procent. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 0,8 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell minskade med 0,5 procent i september 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 1,3 miljoner dygn i september 2012, vilket var en minskning med 0,5 procent från året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 2,2 procent och uppgick till nästan 348 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 956 000 dygn. Detta var 1,4 procent färre än i september 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 55,2 procent i september. Året innan var det 56,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 71,1 procent, och i Södra Karelen, 61,8 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 70,7 procent och i Vanda 73,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 78,4 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i september 91,35 euro per dygn. Året innan var det 90,19 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 1,7 procent under januari–september 2012

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till nästan 16,3 miljoner under januari–september 2012, dvs. 1,7 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5,8 procent och uppgick till totalt 4,6 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 11,7 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–september 2011.

För ryska turister statistikfördes nästan 1,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–september, vilket var 18,8 procent fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var tyskarna och svenskarna. Tyskarnas övernattningar minskade med 1,3 procent och antalet övernattningsdygn uppgick till 458 000. De svenska turisterna övernattade 451 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2,6 procent färre än under motsvarande period året innan. För britterna bokfördes 254 000 övernattningsdygn, vilket var 1,3 procent fler än under januari–september 2011. Estländarnas övernattningar uppgick till 183 000 dygn, dvs. en ökning med 7,1 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar steg till närmare 177 000 dygn, vilket var 4,0 procent fler än under januari–september 2011. Övernattningarna av japanska turister i inkvarteringsanläggningar ökade dock mest, med 21,3 procent. Japanernas övernattningar uppgick till 133 000 dygn. Under januari–september hänförde sig de största minskningarna av antalet övernattningar till turister från Spanien, 27,9 procent, och Italien, 17,7 procent.

Förändring i övernattningar i januari-september 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-september 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/09/matk_2012_09_2012-11-16_tie_001_sv.html