Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 121 58 999 44,0 -1,1 54,43
Fasta Finland 1 081 57 804 44,4 -1,2 54,40
Nyland 143 14 586 54,9 -0,9 69,99
Egentliga Finland 66 3 725 42,4 -2,3 51,07
Satakunta 41 1 521 35,6 -1,9 60,07
Egentliga Tavastland 29 1 421 36,2 -2,4 52,67
Birkaland 71 4 394 45,0 -1,5 55,55
Päijänne-Tavastland 34 1 904 37,2 -3,0 48,66
Kymmenedalen 27 1 151 34,5 1,8 52,96
Södra Karelen 35 1 744 45,2 -1,0 49,42
Södra Savolax 71 2 082 32,9 2,5 44,75
Norra Savolax 49 2 644 43,4 -6,3 53,30
Norra Karelen 52 1 569 35,4 5,0 51,45
Mellersta Finland 46 2 999 40,2 -9,8 47,02
Södra Österbotten 51 1 787 39,1 3,7 41,00
Österbotten 28 1 266 44,9 0,6 53,08
Mellersta Österbotten 14 533 46,5 11,5 55,64
Norra Österbotten 99 4 332 41,4 -3,5 44,36
Kajanaland 44 2 156 41,9 -1,8 38,58
Lappland 181 7 990 41,7 1,1 43,98
Åland 40 1 195 23,3 3,3 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_001_sv.html