Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 081 58 254 46,3 -2,0 53,10
Fasta Finland 1 052 57 333 46,7 -2,0 53,10
Nyland 141 14 408 55,3 -2,4 67,59
Egentliga Finland 60 3 641 41,5 0,0 50,26
Satakunta 37 1 434 35,1 -0,9 59,01
Egentliga Tavastland 29 1 427 32,8 -4,9 50,06
Birkaland 69 4 369 43,5 -4,9 53,53
Päijänne-Tavastland 33 1 908 40,5 -3,3 47,87
Kymmenedalen 25 1 118 34,8 0,8 49,43
Södra Karelen 36 1 742 49,2 -0,8 48,13
Södra Savolax 71 2 103 33,4 0,9 41,10
Norra Savolax 47 2 566 46,4 -5,4 49,05
Norra Karelen 52 1 570 38,0 0,7 46,91
Mellersta Finland 47 2 999 45,1 -6,1 43,77
Södra Österbotten 49 1 746 37,7 -1,3 41,68
Österbotten 28 1 265 41,7 -3,3 57,47
Mellersta Österbotten 14 543 39,1 2,6 55,48
Norra Österbotten 97 4 294 44,5 -2,6 44,01
Kajanaland 42 2 158 47,8 -1,1 38,39
Lappland 176 8 044 52,4 0,6 49,35
Åland 29 922 19,6 1,7 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_002_sv.html