Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2013

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 348 645 -3,3 1 053 216 -2,2 295 429 -7,3
Fasta Finland 1 331 298 -3,5 1 045 592 -2,4 285 706 -7,3
Nyland 344 595 -4,9 198 849 -2,2 145 746 -8,3
Egentliga Finland 73 511 -12,9 61 756 -12,5 11 755 -14,7
Satakunta 22 142 -2,7 17 784 -6,1 4 358 14,2
Egentliga Tavastland 26 181 -3,6 23 166 -5,1 3 015 9,7
Birkaland 98 257 -0,3 84 388 0,4 13 869 -4,2
Päijänne-Tavastland 36 668 -11,4 33 453 -8,2 3 215 -35,0
Kymmenedalen 20 034 10,5 13 257 6,5 6 777 19,3
Södra Karelen 43 142 3,6 21 101 -5,1 22 041 13,7
Södra Savolax 34 786 12,9 29 586 13,3 5 200 10,2
Norra Savolax 56 702 -5,4 51 210 -5,5 5 492 -4,4
Norra Karelen 27 135 8,3 23 237 7,6 3 898 12,6
Mellersta Finland 67 209 -17,9 62 067 -9,7 5 142 -61,0
Södra Österbotten 39 522 11,4 37 415 9,5 2 107 60,4
Österbotten 27 068 1,0 22 792 2,8 4 276 -7,9
Mellersta Österbotten 10 643 12,6 9 825 12,3 818 16,0
Norra Österbotten 115 387 -0,7 102 606 -0,9 12 781 0,5
Kajanaland 75 743 -1,6 73 204 -2,0 2 539 10,4
Lappland 212 573 -3,6 179 896 -2,7 32 677 -8,1
Åland 17 347 9,6 7 624 39,3 9 723 -6,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_003_sv.html