Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 639 50 836 46,9 -1,0 90,64 42,48
Fasta Finland 624 50 038 47,2 -1,1 90,62 42,73
Nyland 117 14 214 55,5 -0,8 99,72 55,33
    Esbo 12 1 219 53,9 4,2 84,18 45,36
    Helsingfors 53 8 364 58,4 -1,8 105,45 61,59
    Vanda 11 2 160 62,9 -0,7 101,04 63,55
Egentliga Finland 36 3 124 46,1 -3,4 79,11 36,49
    Åbo 18 2 052 49,4 -0,9 79,90 39,46
Satakunta 24 1 202 40,7 -2,7 84,13 34,24
    Björneborg 9 689 44,6 -0,5 82,89 36,99
Egentliga Tavastland 18 1 264 38,0 -2,8 85,86 32,62
    Tavastehus 8 728 37,4 -4,4 94,20 35,25
Birkaland 43 3 801 47,0 -1,9 92,84 43,62
    Tammerfors 24 2 728 53,2 -2,7 96,01 51,09
Päijänne-Tavastland 17 1 724 39,2 -2,7 77,87 30,54
    Lahtis 7 600 47,6 2,5 85,33 40,65
Kymmenedalen 16 943 38,2 2,9 85,67 32,73
    Kouvola 6 428 37,3 0,5 81,62 30,41
Södra Karelen 18 1 382 50,4 1,4 93,05 46,92
    Villmanstrand 7 739 58,2 0,8 87,82 51,11
Södra Savolax 27 1 518 39,3 4,5 73,15 28,74
    S:t Michel 8 559 48,0 7,6 77,97 37,44
Norra Savolax 29 2 322 46,2 -4,2 86,23 39,85
    Kuopio 14 1 390 51,5 -3,7 91,68 47,23
Norra Karelen 24 1 287 40,1 6,5 81,41 32,67
    Joensuu 9 706 49,8 9,2 82,08 40,88
Mellersta Finland 28 2 671 42,6 -11,5 87,77 37,41
    Jyväskylä 10 1 375 48,0 -17,8 92,82 44,54
Södra Österbotten 28 1 487 45,5 4,9 70,71 32,18
    Seinäjoki 8 562 48,2 8,6 80,07 38,62
Österbotten 21 1 209 45,9 0,9 83,80 38,50
    Vasa 8 802 51,4 0,6 85,91 44,19
Mellersta Österbotten 10 498 48,2 11,3 74,39 35,87
    Karleby 5 360 54,3 12,8 77,38 42,05
Norra Österbotten 49 3 474 43,3 -3,9 86,26 37,37
    Kuusamo 11 760 42,0 -8,7 101,48 42,58
    Uleåborg 12 1 584 52,5 -4,4 85,18 44,71
Kajanaland 22 1 766 45,1 -2,5 79,68 35,92
    Kajana 6 413 35,6 -1,7 81,03 28,85
    Sotkamo 7 1 080 54,1 -4,0 81,39 44,04
Lappland 97 6 152 43,4 1,2 92,56 40,21
    Rovaniemi 12 1 223 36,2 2,3 72,24 26,14
Åland 15 798 28,9 5,2 .. ..
    Mariehamn 7 500 40,0 11,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_005_sv.html