Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, april 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 137 969 -3,9 873 545 -2,8 264 424 -7,5
Fasta Finland 1 126 057 -4,2 867 332 -3,1 258 725 -7,6
Nyland 330 720 -4,2 190 141 -1,5 140 579 -7,7
    Esbo 26 576 0,4 16 227 0,7 10 349 0,0
    Helsingfors 205 834 -5,8 102 497 -0,7 103 337 -10,4
    Vanda 56 461 -5,2 36 696 -8,6 19 765 2,0
Egentliga Finland 65 975 -11,7 55 339 -11,2 10 636 -14,2
    Åbo 46 659 -8,7 39 350 -4,6 7 309 -25,8
Satakunta 19 461 -1,6 15 684 -2,9 3 777 4,1
    Björneborg 12 108 8,1 9 979 2,5 2 129 45,2
Egentliga Tavastland 22 265 -5,0 19 341 -6,8 2 924 9,0
    Tavastehus 12 291 -15,3 10 571 -16,2 1 720 -9,4
Birkaland 84 373 -0,2 72 498 0,9 11 875 -6,5
    Tammerfors 65 773 1,5 55 694 3,3 10 079 -7,5
Päijänne-Tavastland 33 783 -12,7 31 038 -9,6 2 745 -37,2
    Lahtis 11 683 -12,3 9 492 -4,6 2 191 -35,0
Kymmenedalen 15 637 9,3 9 475 1,5 6 162 24,2
    Kouvola 6 509 -0,6 5 057 -7,1 1 452 31,4
Södra Karelen 38 443 3,9 17 786 -5,9 20 657 14,1
    Villmanstrand 22 087 1,2 11 722 -15,5 10 365 30,1
Södra Savolax 28 665 13,3 25 471 15,0 3 194 1,8
    S:t Michel 12 266 18,7 10 146 15,5 2 120 36,7
Norra Savolax 50 563 -3,3 47 030 -3,7 3 533 1,6
    Kuopio 32 398 3,4 30 057 4,1 2 341 -5,3
Norra Karelen 23 763 7,5 20 329 7,5 3 434 7,5
    Joensuu 14 529 12,6 11 760 16,4 2 769 -0,8
Mellersta Finland 61 919 -19,3 56 895 -11,0 5 024 -60,8
    Jyväskylä 28 287 -26,0 24 816 -10,5 3 471 -66,9
Södra Österbotten 33 853 14,5 32 220 13,9 1 633 28,2
    Seinäjoki 10 992 9,1 10 270 10,9 722 -11,1
Österbotten 23 501 0,2 19 241 2,2 4 260 -7,9
    Vasa 17 754 0,8 14 191 0,6 3 563 1,6
Mellersta Österbotten 9 567 23,6 8 875 25,7 692 1,9
    Karleby 7 334 23,9 6 811 27,5 523 -9,2
Norra Österbotten 79 330 -6,1 69 196 -6,9 10 134 -0,2
    Kuusamo 25 179 -13,3 22 291 -13,1 2 888 -14,4
    Uleåborg 36 989 -1,9 31 060 -4,6 5 929 15,1
Kajanaland 57 316 1,2 55 061 0,9 2 255 8,5
    Kajana 5 794 -2,2 5 243 -3,6 551 12,7
    Sotkamo 48 363 3,6 47 077 3,4 1 286 10,4
Lappland 146 923 -7,6 121 712 -7,4 25 211 -8,4
    Rovaniemi 19 577 -0,1 13 766 11,2 5 811 -19,4
Åland 11 912 27,5 6 213 77,7 5 699 -2,5
    Mariehamn 10 038 28,9 5 588 78,8 4 450 -4,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_007_sv.html