Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 998 741 -2,9 3 434 277 -2,9 1 564 464 -2,8
Fasta Finland 4 967 708 -3,0 3 419 197 -3,1 1 548 511 -2,9
Nyland 1 347 173 -5,3 752 127 -5,6 595 046 -4,9
    Esbo 98 865 -11,3 57 451 -8,9 41 414 -14,6
    Helsingfors 841 147 -5,3 404 826 -5,6 436 321 -5,0
    Vanda 247 882 -5,2 162 423 -7,7 85 459 -0,2
Egentliga Finland 255 426 -3,2 213 921 -2,5 41 505 -6,9
    Åbo 178 389 -1,5 148 181 -1,1 30 208 -3,3
Satakunta 73 716 -0,2 59 187 4,6 14 529 -15,9
    Björneborg 44 413 8,9 37 121 11,4 7 292 -2,2
Egentliga Tavastland 87 848 -8,6 75 178 -2,4 12 670 -33,6
    Tavastehus 49 987 -18,4 42 222 -8,9 7 765 -47,9
Birkaland 329 002 -4,0 281 847 -3,3 47 155 -7,7
    Tammerfors 242 098 -3,1 201 477 -2,3 40 621 -7,0
Päijänne-Tavastland 158 089 -8,7 132 727 -5,6 25 362 -22,2
    Lahtis 52 896 -13,0 37 571 -9,3 15 325 -21,0
Kymmenedalen 61 837 0,8 38 205 -8,4 23 632 20,4
    Kouvola 28 400 -7,6 20 987 -16,6 7 413 32,7
Södra Karelen 174 433 -0,7 73 127 -10,9 101 306 8,2
    Villmanstrand 97 416 -0,3 52 173 -13,1 45 243 20,1
Södra Savolax 113 492 0,6 92 580 1,7 20 912 -4,2
    S:t Michel 48 467 2,6 36 661 -0,2 11 806 12,7
Norra Savolax 234 364 -4,9 201 088 -4,2 33 276 -8,9
    Kuopio 160 297 -1,4 137 497 0,3 22 800 -10,7
Norra Karelen 109 501 -3,3 84 878 2,3 24 623 -18,8
    Joensuu 58 907 -8,8 44 431 -1,2 14 476 -26,0
Mellersta Finland 335 444 -4,5 282 179 1,0 53 265 -25,7
    Jyväskylä 124 953 -10,9 106 929 -1,8 18 024 -42,6
Södra Österbotten 128 778 2,5 121 439 2,7 7 339 -0,1
    Seinäjoki 43 441 -6,0 39 466 -5,8 3 975 -7,8
Österbotten 84 903 -9,0 68 553 -5,6 16 350 -21,0
    Vasa 64 186 -9,6 51 485 -7,8 12 701 -16,2
Mellersta Österbotten 33 472 6,7 31 002 6,4 2 470 10,3
    Karleby 26 078 7,2 24 026 7,7 2 052 2,4
Norra Österbotten 358 781 0,2 283 122 -0,9 75 659 4,6
    Kuusamo 115 673 0,8 85 850 -0,9 29 823 6,2
    Uleåborg 160 430 0,1 132 079 -0,6 28 351 3,7
Kajanaland 275 094 1,7 241 829 4,4 33 265 -14,9
    Kajana 27 650 1,4 24 548 4,1 3 102 -16,1
    Sotkamo 230 713 4,3 205 382 6,8 25 331 -12,0
Lappland 806 355 -0,4 386 208 -8,2 420 147 8,0
    Rovaniemi 161 198 1,3 52 899 -3,7 108 299 3,9
Åland 31 033 20,3 15 080 39,7 15 953 6,3
    Mariehamn 26 081 20,5 13 862 44,2 12 219 1,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-april 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tau_008_sv.html