Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2013

Utländska turisters övernattningar minskade med 7,3 procent i april 2013

I april 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland drygt 295 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 7,3 procent färre än i april 2012. De finländska turisternas övernattningar minskade med 2,2 procent och de övernattade något under 1,1 miljoner dygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar minskade med 3,3 procent från året innan och totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i april 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i april 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i april 2013/2012, %

De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister i april 2013. För dem bokfördes 72 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket dock var 5,5 procent färre än året innan. Den näst största gruppen var svenskarna med närmare 32 000 övernattningar. För dem statistikfördes 4,9 procent färre övernattningar än i april 2012. För både tyska och brittiska turister bokfördes över 20 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Tyskarnas övernattningar minskade med nästan en femtedel från året innan, medan britternas övernattningar har ökat kraftigt under hela början av året. Ökningen var fortfarande 3,1 procent jämfört med april 2012. Mest ökade holländarnas övernattningar, med 7,4 procent, och för japanska turister statistikfördes nästan lika många övernattningar som året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna kraftigt i april 2013. Mest minskade övernattningarna av spanjorer, med 34,9 procent. Estländarnas övernattningar minskade med drygt en femtedel och italienarnas och fransmännens övernattningar med 15–17 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i april mest i Södra Savolax, med 12,9 procent, och i Mellersta Österbotten, med 12,6 procent. I Södra Österbotten ökade övernattningarna med 11,4 procent och i Kymmenedalen med 10,5 procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Finland, med 17,9 procent. I Päijänne-Tavastland och i Egentliga Finland minskade övernattningarna med 11–13 procent. När det gäller hela landet bokfördes 3,3 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan.

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i april landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 3,9 procent i april 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,1 miljoner dygn i april 2013, vilket var 3,9 procent färre än året innan. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till drygt 873 000 dygn. Detta var en minskning med 2,8 procent jämfört med april 2012. Övernattningarna av utländska turister minskade med 7,5 procent och uppgick till något under 265 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 46,9 procent i april. Året innan var det 47,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 55,5 procent, och i Södra Karelen, 50,4 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 62,9 procent och i Villmanstrand 58,2 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 58,4 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i april 2013 till 90,64 euro per dygn. Året innan var det nästan samma, dvs. 90,72 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 1,7 procent under januari–april 2013

Under januari–april 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till nästan 5,9 miljoner, vilket var 1,7 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,9 procent och uppgick till 4,1 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade något under 1,8 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,3 procent jämfört med januari–april 2012.

För ryska turister statistikfördes något under 593 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största gruppen av utländska turister under januari–april 2013. Deras övernattningar var nästan lika många som under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var britterna och tyskarna. Britternas övernattningar ökade med 11,4 procent och uppgick till drygt 151 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Tyskarna övernattade nästan 138 000 gånger, även om antalet minskade med 6 procent. För svenska turister statistikfördes något under 108 000 övernattningar, vilket var en minskning med 6,7 procent från året innan. De franska turisterna övernattade 103 000 dygn i inkvarteringsanläggningar under januari–april, vilket var en ökning med 4,6 procent från motsvarande period året innan. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade japanernas övernattningar mest, med 18,8 procent. För dem statistikfördes 67 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt och under januari–april 2013 uppgick deras övernattningar till 59 000 dygn, vilket var rentav 26,1 procent färre än under motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-april 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-april 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Rönkä 09 1734 3209, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (375,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/04/matk_2013_04_2013-06-13_tie_001_sv.html