Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 624 50 946 51,5 0,2 91,88 47,32
Fasta Finland 610 50 236 51,7 0,2 91,87 47,45
Nyland 112 14 264 62,5 -0,0 101,41 63,38
    Esbo 11 1 183 54,7 -1,4 83,41 45,64
    Helsingfors 52 8 473 68,0 -0,1 106,61 72,47
    Vanda 11 2 207 67,6 0,0 98,86 66,82
Egentliga Finland 38 3 016 53,7 2,2 83,12 44,62
    Åbo 18 2 055 57,2 2,1 85,19 48,69
Satakunta 25 1 221 43,7 -0,8 87,29 38,12
    Björneborg 9 695 46,2 -1,0 87,50 40,38
Egentliga Tavastland 19 1 265 40,1 1,8 79,59 31,95
    Tavastehus 8 737 38,2 -0,4 91,55 34,95
Birkaland 41 3 780 50,5 0,9 92,38 46,69
    Tammerfors 25 2 810 54,9 0,6 94,10 51,69
Päijänne-Tavastland 16 1 810 44,7 3,3 85,21 38,07
    Lahtis 6 700 45,6 0,8 87,59 39,96
Kymmenedalen 17 950 43,0 -3,9 85,34 36,72
    Kouvola 7 438 41,5 -2,6 81,88 33,95
Södra Karelen 18 1 413 53,9 -1,5 95,51 51,47
    Villmanstrand 8 767 61,9 1,7 89,36 55,31
Södra Savolax 31 1 760 41,9 -2,0 79,11 33,15
    S:t Michel 8 579 47,3 -2,8 81,43 38,48
Norra Savolax 30 2 337 47,7 -1,7 85,55 40,77
    Kuopio 15 1 405 52,4 -2,5 89,35 46,80
Norra Karelen 22 1 224 47,9 0,6 85,02 40,70
    Joensuu 7 627 59,3 4,4 85,03 50,43
Mellersta Finland 28 2 775 50,7 2,3 86,59 43,89
    Jyväskylä 11 1 428 54,6 2,5 93,89 51,31
Södra Österbotten 25 1 508 47,2 -1,3 76,14 35,91
    Seinäjoki 8 621 50,5 -2,0 82,94 41,85
Österbotten 22 1 227 48,9 0,3 88,06 43,07
    Vasa 8 802 55,0 1,4 91,03 50,04
Mellersta Österbotten 10 497 45,1 1,0 79,90 36,07
    Karleby 5 366 52,1 1,5 81,79 42,58
Norra Österbotten 48 3 463 48,6 1,8 85,48 41,52
    Kuusamo 11 763 37,0 -0,5 95,26 35,26
    Uleåborg 12 1 590 60,3 2,9 86,90 52,38
Kajanaland 20 1 738 45,4 -3,0 79,21 35,94
    Kajana 6 409 36,5 -1,7 77,99 28,47
Lappland 91 5 990 43,7 -0,4 91,10 39,82
    Rovaniemi 11 1 198 55,3 0,5 87,64 48,47
Åland 14 710 40,5 -0,8 .. ..
    Mariehamn 6 415 52,7 0,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2014, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tau_003_sv.html