Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 089 58 645 49,7 0,0 57,35
Fasta Finland 1 061 57 717 50,2 0,1 57,36
Nyland 141 14 849 57,3 -0,3 71,72
Egentliga Finland 61 3 532 43,3 0,2 58,12
Satakunta 38 1 418 36,3 3,0 64,85
Egentliga Tavastland 31 1 529 31,4 -1,9 45,84
Birkaland 70 4 402 46,8 0,8 58,28
Päijänne-Tavastland 36 1 943 36,6 -1,2 56,23
Kymmenedalen 28 1 074 31,1 -3,4 57,51
Södra Karelen 34 1 667 40,8 -2,9 52,24
Södra Savolax 81 2 257 31,0 -3,5 43,92
Norra Savolax 51 2 556 48,4 -0,3 50,71
Norra Karelen 47 1 432 56,9 7,8 61,98
Mellersta Finland 46 2 930 47,2 -1,2 49,08
Södra Österbotten 43 1 689 41,0 1,7 43,69
Österbotten 29 1 291 51,0 6,8 62,90
Mellersta Österbotten 14 534 42,5 0,2 62,18
Norra Österbotten 96 4 352 54,3 3,2 47,65
Kajanaland 43 2 187 55,7 3,1 39,63
Lappland 172 8 075 60,2 -2,5 53,11
Åland 28 928 19,8 0,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_001_sv.html