Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 079 58 203 46,4 -0,2 54,79
Fasta Finland 1 053 57 379 46,8 -0,2 54,80
Nyland 139 14 751 54,6 -1,1 67,93
Egentliga Finland 60 3 525 40,6 -0,2 54,09
Satakunta 39 1 424 34,5 2,7 60,88
Egentliga Tavastland 31 1 492 30,8 -0,1 46,66
Birkaland 70 4 407 43,8 1,2 53,97
Päijänne-Tavastland 36 1 932 36,8 -2,5 49,78
Kymmenedalen 28 1 105 32,0 -2,2 57,16
Södra Karelen 34 1 666 40,3 -3,7 50,22
Södra Savolax 81 2 255 30,6 -3,9 42,87
Norra Savolax 51 2 559 45,6 0,0 48,53
Norra Karelen 47 1 429 44,7 1,9 56,19
Mellersta Finland 46 2 932 46,7 -0,2 46,67
Södra Österbotten 43 1 672 39,0 1,8 42,00
Österbotten 29 1 291 45,2 5,4 60,70
Mellersta Österbotten 14 534 36,6 -2,5 60,86
Norra Österbotten 95 4 336 48,8 2,4 45,51
Kajanaland 42 2 180 48,5 1,3 38,88
Lappland 166 7 890 53,8 -0,7 51,63
Åland 26 824 18,3 1,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_002_sv.html