Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 344 749 -0,4 961 327 1,1 383 422 -4,1
Fasta Finland 1 305 805 -0,8 943 983 1,0 361 822 -5,1
Nyland 460 936 0,9 248 290 2,4 212 646 -0,8
Egentliga Finland 90 963 -4,2 74 053 2,1 16 910 -24,5
Satakunta 29 402 -0,2 23 239 -0,6 6 163 1,1
Egentliga Tavastland 31 403 -10,5 28 285 -11,9 3 118 4,1
Birkaland 111 136 7,2 93 001 9,9 18 135 -4,6
Päijänne-Tavastland 44 689 -6,6 39 631 -1,6 5 058 -33,4
Kymmenedalen 31 309 5,7 23 423 13,8 7 886 -12,8
Södra Karelen 45 133 0,8 28 163 30,1 16 970 -26,7
Södra Savolax 47 274 -3,2 35 691 2,6 11 583 -17,5
Norra Savolax 51 605 -2,6 45 185 -3,6 6 420 5,4
Norra Karelen 31 511 -2,8 27 166 1,7 4 345 -23,8
Mellersta Finland 58 858 -7,1 52 342 -8,0 6 516 1,1
Södra Österbotten 44 501 -1,7 42 360 -3,1 2 141 35,8
Österbotten 26 319 -11,5 21 512 -8,4 4 807 -23,2
Mellersta Österbotten 10 613 -41,8 9 745 -38,9 868 -61,8
Norra Österbotten 90 896 9,7 74 210 6,9 16 686 24,3
Kajanaland 40 855 -2,7 38 891 -2,6 1 964 -5,5
Lappland 58 402 0,2 38 796 -1,4 19 606 3,7
Åland 38 944 12,2 17 344 5,7 21 600 18,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_003_sv.html