Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 50 415 49,0 0,3 92,28 45,26
Fasta Finland 595 49 724 49,3 0,2 92,29 45,48
Nyland 112 14 306 57,7 -0,2 99,33 57,36
    Esbo 11 1 195 50,1 0,4 84,91 42,53
    Helsingfors 52 8 488 61,3 -0,9 104,06 63,76
    Vanda 11 2 236 67,5 -1,4 99,64 67,23
Egentliga Finland 37 2 942 47,9 0,3 83,08 39,81
    Åbo 19 2 037 50,1 0,1 85,55 42,89
Satakunta 24 1 126 43,6 4,0 82,00 35,77
    Björneborg 9 640 44,8 4,9 82,27 36,89
Egentliga Tavastland 18 1 333 35,2 -0,3 75,86 26,69
    Tavastehus 8 726 33,3 -0,6 88,01 29,30
Birkaland 42 3 885 46,7 1,2 93,09 43,51
    Tammerfors 25 2 985 50,4 0,5 94,82 47,76
Päijänne-Tavastland 15 1 746 41,6 -2,2 81,75 34,00
    Lahtis 6 645 45,7 -0,1 88,97 40,62
Kymmenedalen 16 900 38,4 1,3 86,68 33,29
    Kouvola 6 430 38,3 2,4 81,23 31,14
Södra Karelen 16 1 334 43,7 -5,5 92,99 40,61
    Villmanstrand 8 750 54,2 0,4 84,55 45,81
Södra Savolax 28 1 545 36,6 -1,3 71,94 26,34
    S:t Michel 8 552 42,9 -0,7 78,39 33,63
Norra Savolax 31 2 324 45,4 0,4 85,74 38,91
    Kuopio 16 1 412 51,0 0,7 90,26 46,07
Norra Karelen 22 1 197 45,6 1,0 89,16 40,64
    Joensuu 7 611 58,6 2,3 90,05 52,80
Mellersta Finland 27 2 645 47,3 -0,1 85,53 40,48
    Jyväskylä 11 1 389 49,9 -0,6 89,14 44,45
Södra Österbotten 22 1 443 43,9 1,0 73,91 32,42
    Seinäjoki 6 553 49,7 2,4 81,83 40,69
Österbotten 22 1 241 45,8 1,9 85,64 39,24
    Vasa 8 800 52,5 1,7 87,70 46,05
Mellersta Österbotten 9 478 39,2 -4,4 84,19 33,04
    Karleby 5 361 43,8 -6,6 86,90 38,09
Norra Österbotten 48 3 416 51,6 4,4 86,06 44,45
    Kuusamo 11 771 44,4 1,0 101,50 45,09
    Uleåborg 12 1 550 61,6 5,4 88,87 54,75
Kajanaland 20 1 765 44,8 -0,6 79,77 35,71
    Kajana 6 409 35,8 1,7 78,85 28,21
    Sotkamo 6 1 102 53,1 -1,4 83,52 44,32
Lappland 87 6 098 49,8 -0,7 103,81 51,74
    Rovaniemi 12 1 260 59,4 -1,5 95,27 56,58
Åland 12 690 31,9 3,2 .. ..
    Mariehamn 5 421 44,4 4,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_006_sv.html