Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 178 60 816 48,3 0,2 49,65
Fasta Finland 1 129 59 566 48,5 0,2 49,77
Nyland 145 15 005 60,8 0,5 62,24
Egentliga Finland 72 3 723 49,8 0,6 48,75
Satakunta 42 1 521 40,6 1,8 50,69
Egentliga Tavastland 33 1 596 33,8 -0,6 45,31
Birkaland 72 4 455 49,6 2,3 49,95
Päijänne-Tavastland 38 2 007 38,1 -4,8 42,85
Kymmenedalen 31 1 189 38,0 -2,6 41,13
Södra Karelen 38 1 858 44,6 -5,8 43,44
Södra Savolax 88 2 552 37,9 -1,7 40,43
Norra Savolax 53 2 670 46,7 -0,2 45,23
Norra Karelen 51 1 546 44,8 0,9 48,06
Mellersta Finland 52 3 147 47,7 -0,1 45,26
Södra Österbotten 47 1 797 44,7 2,9 39,56
Österbotten 33 1 428 46,2 0,7 42,61
Mellersta Österbotten 16 583 39,2 -3,9 49,35
Norra Österbotten 100 4 460 47,4 1,8 42,38
Kajanaland 46 2 241 43,8 1,7 33,87
Lappland 171 7 790 41,9 -0,7 44,80
Åland 48 1 250 38,9 2,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_002_sv.html