Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-juli 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 6 411 551 11 968 429 -1,5 9 361 024 -0,0
Finland 4 887 391 8 716 005 0,2 6 688 981 2,5
Utländer 1 524 160 3 252 424 -5,9 2 672 043 -6,0
Sverige 190 174 348 341 5,8 259 852 7,1
Tyskland 166 128 342 334 10,1 283 009 11,2
Ryssland 223 629 512 845 -42,4 376 557 -44,1
Britannien 90 356 221 939 1,8 192 070 1,6
Förenta Staterna 54 741 118 026 -3,4 113 655 -3,2
Norge 59 299 123 737 9,8 88 479 3,1
Nederländerna 46 865 107 073 -2,3 83 890 -0,9
Italien 30 030 63 152 4,8 56 461 6,5
Frankrike 55 400 148 250 5,1 131 094 5,6
Japan 56 322 103 105 -3,7 100 240 -3,2
Estland 47 566 112 695 1,6 78 132 -2,0
Schweiz 48 085 111 039 23,2 80 652 22,2
Spanien 23 985 51 876 -3,8 46 855 -0,1
Kina 64 713 98 041 40,4 95 255 42,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_010_sv.html