Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 362 66 046 52,5 -0,1 46,34
Fasta Finland 1 288 64 337 52,6 -0,2 46,54
Nyland 155 15 706 73,2 -0,8 59,68
Egentliga Finland 91 4 083 56,3 -0,4 45,32
Satakunta 46 1 644 50,2 5,6 41,65
Egentliga Tavastland 35 1 675 41,7 1,3 43,45
Birkaland 80 4 658 51,8 1,0 48,42
Päijänne-Tavastland 41 2 150 48,9 -5,6 40,73
Kymmenedalen 33 1 268 50,7 -4,6 36,05
Södra Karelen 43 2 149 51,9 -9,6 38,77
Södra Savolax 100 3 205 44,4 -2,2 34,85
Norra Savolax 58 2 865 49,1 -3,2 40,46
Norra Karelen 62 1 819 47,1 1,9 43,23
Mellersta Finland 63 3 502 48,7 -0,1 47,79
Södra Österbotten 53 2 084 43,5 1,4 36,79
Österbotten 41 1 580 46,1 2,9 37,72
Mellersta Österbotten 20 624 42,6 1,9 45,92
Norra Österbotten 111 4 655 47,9 2,4 37,90
Kajanaland 53 2 384 42,4 3,1 36,64
Lappland 203 8 286 32,8 -0,4 32,52
Åland 74 1 709 48,5 3,0 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_001_sv.html