Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 640 52 574 57,9 -0,2 90,16 52,16
Fasta Finland 622 51 640 57,8 -0,2 90,07 52,09
Nyland 115 14 911 74,9 -0,2 101,52 76,00
    Esbo 12 1 239 65,0 -8,2 79,35 51,58
    Helsingfors 54 9 044 84,0 1,9 107,50 90,26
    Vanda 11 2 237 71,0 -3,3 92,12 65,40
Egentliga Finland 41 3 051 62,1 -1,8 88,39 54,86
    Åbo 18 2 021 67,4 -3,0 89,97 60,67
Satakunta 27 1 227 55,3 6,0 82,49 45,62
    Björneborg 10 674 58,0 2,9 85,23 49,47
Egentliga Tavastland 18 1 356 46,4 -1,9 74,13 34,37
    Tavastehus 8 726 48,6 -1,5 82,21 39,95
Birkaland 41 3 722 56,4 1,1 96,84 54,63
    Tammerfors 24 2 829 61,2 1,9 98,87 60,49
Päijänne-Tavastland 15 1 771 53,2 -5,7 78,00 41,47
    Lahtis 6 646 52,9 1,5 82,54 43,67
Kymmenedalen 17 952 53,8 -4,2 81,50 43,87
    Kouvola 7 444 60,4 3,9 79,57 48,06
Södra Karelen 19 1 573 57,8 -10,7 87,94 50,81
    Villmanstrand 9 887 66,9 -10,0 79,76 53,39
Södra Savolax 36 2 152 48,0 -2,2 79,34 38,06
    S:t Michel 9 633 56,9 1,3 86,02 48,97
Norra Savolax 30 2 363 51,2 -3,4 83,09 42,57
    Kuopio 16 1 422 52,8 -6,1 86,32 45,57
Norra Karelen 22 1 271 53,0 1,9 87,62 46,44
    Joensuu 7 672 56,2 -3,7 90,04 50,56
Mellersta Finland 31 2 922 51,8 -2,0 82,47 42,72
    Jyväskylä 13 1 584 57,4 -4,2 97,66 56,09
Södra Österbotten 23 1 563 51,8 1,9 77,80 40,29
    Seinäjoki 7 606 50,3 -5,7 83,10 41,77
Österbotten 22 1 265 51,0 1,3 85,49 43,57
    Vasa 8 810 61,3 9,3 86,01 52,75
Mellersta Österbotten 9 478 44,1 1,0 85,45 37,66
    Karleby 5 361 53,1 0,7 85,54 45,39
Norra Österbotten 49 3 378 55,5 5,3 82,33 45,71
    Kuusamo 10 757 26,9 2,9 63,80 17,13
    Uleåborg 11 1 438 73,9 7,0 89,38 66,02
Kajanaland 20 1 792 48,2 2,1 76,17 36,68
    Kajana 6 414 46,3 6,5 77,25 35,74
    Sotkamo 6 1 119 52,5 2,4 76,10 39,98
Lappland 87 5 893 36,0 0,8 68,09 24,51
    Rovaniemi 12 1 212 47,7 2,1 66,38 31,65
Åland 18 934 58,6 -4,8 .. ..
    Mariehamn 8 570 72,9 -5,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_005_sv.html