Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-augusti 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 942 681 -0,0 7 762 307 2,5 3 180 374 -5,7
Fasta Finland 10 764 460 -0,2 7 680 215 2,4 3 084 245 -6,1
Nyland 3 406 412 3,7 1 828 163 6,5 1 578 249 0,6
    Esbo 245 778 3,5 153 438 16,9 92 340 -13,1
    Helsingfors 2 205 072 4,0 1 006 774 3,9 1 198 298 4,1
    Vanda 572 198 2,7 353 338 9,6 218 860 -6,7
Egentliga Finland 664 395 -1,4 538 725 0,1 125 670 -7,7
    Åbo 469 588 -2,3 379 950 -0,2 89 638 -10,4
Satakunta 195 683 0,1 159 569 -2,2 36 114 11,8
    Björneborg 118 561 1,6 101 377 -0,2 17 184 13,5
Egentliga Tavastland 211 632 0,3 188 736 1,2 22 896 -7,3
    Tavastehus 112 512 -1,7 101 182 2,7 11 330 -29,0
Birkaland 818 051 5,7 700 401 8,1 117 650 -6,4
    Tammerfors 647 211 8,4 538 482 11,1 108 729 -3,0
Päijänne-Tavastland 300 263 -8,9 244 596 -10,2 55 667 -3,0
    Lahtis 105 036 -8,1 77 058 -9,4 27 978 -4,4
Kymmenedalen 140 490 -12,4 105 274 -4,8 35 216 -29,2
    Kouvola 69 066 -7,1 56 696 0,3 12 370 -30,6
Södra Karelen 332 191 -15,8 222 675 16,3 109 516 -46,0
    Villmanstrand 213 248 -6,8 162 781 16,9 50 467 -43,7
Södra Savolax 314 359 -5,4 270 695 -0,2 43 664 -28,1
    S:t Michel 114 055 -1,5 94 027 5,7 20 028 -25,3
Norra Savolax 481 320 -0,8 425 541 1,3 55 779 -14,2
    Kuopio 321 890 1,1 286 582 4,4 35 308 -19,5
Norra Karelen 251 893 0,3 208 016 7,1 43 877 -22,9
    Joensuu 132 832 1,6 107 126 11,0 25 706 -24,8
Mellersta Finland 602 201 -8,2 510 959 -6,3 91 242 -17,8
    Jyväskylä 289 442 -4,8 244 082 -3,1 45 360 -12,8
Södra Österbotten 351 889 3,1 338 872 3,5 13 017 -5,4
    Seinäjoki 115 187 0,2 107 079 -0,3 8 108 7,3
Österbotten 229 789 4,3 182 398 5,0 47 391 1,8
    Vasa 173 160 2,9 133 271 2,3 39 889 5,1
Mellersta Österbotten 73 022 -11,4 67 078 -9,7 5 944 -26,5
    Karleby 61 034 -10,1 55 957 -8,3 5 077 -26,3
Norra Österbotten 745 446 1,2 610 669 1,9 134 777 -1,9
    Kuusamo 167 629 -0,8 133 403 5,3 34 226 -19,0
    Uleåborg 380 607 3,3 314 857 6,7 65 750 -10,2
Kajanaland 510 911 2,5 473 211 5,5 37 700 -24,5
    Kajana 59 762 5,0 53 618 5,5 6 144 0,6
    Sotkamo 422 391 2,7 398 087 6,2 24 304 -33,2
Lappland 1 134 513 -2,0 604 637 -2,5 529 876 -1,5
    Rovaniemi 286 989 6,9 130 014 15,4 156 975 0,7
Åland 178 221 12,3 82 092 15,4 96 129 9,9
    Mariehamn 125 922 19,2 64 896 18,8 61 026 19,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_008_sv.html