Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 220 62 075 51,1 0,9 56,74
Fasta Finland 1 152 60 418 51,6 0,9 56,76
Nyland 145 15 059 69,1 1,4 73,32
Egentliga Finland 74 3 720 47,5 -1,3 54,35
Satakunta 42 1 516 46,3 8,9 60,75
Egentliga Tavastland 34 1 619 40,0 -1,2 48,47
Birkaland 75 4 654 52,4 0,9 61,12
Päijänne-Tavastland 38 2 041 45,3 0,6 53,63
Kymmenedalen 30 1 217 39,2 -4,1 42,87
Södra Karelen 38 1 948 43,8 -6,6 43,15
Södra Savolax 84 2 347 39,7 0,3 36,76
Norra Savolax 53 2 729 50,1 1,7 52,62
Norra Karelen 53 1 566 44,3 0,3 50,59
Mellersta Finland 54 3 131 48,0 -0,5 55,52
Södra Österbotten 48 1 793 43,0 -1,2 43,90
Österbotten 33 1 430 48,2 -1,8 60,68
Mellersta Österbotten 16 556 49,3 3,6 59,08
Norra Österbotten 100 4 500 50,3 3,8 46,22
Kajanaland 49 2 288 41,9 1,6 39,81
Lappland 186 8 304 41,5 0,6 40,27
Åland 68 1 657 31,9 3,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_001_sv.html