Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 204 61 518 49,1 0,3 50,08
Fasta Finland 1 150 60 167 49,3 0,2 50,19
Nyland 147 15 118 63,1 0,4 63,00
Egentliga Finland 74 3 762 50,3 0,2 48,84
Satakunta 42 1 534 42,4 3,0 50,28
Egentliga Tavastland 33 1 608 35,4 -0,5 45,47
Birkaland 73 4 493 50,1 1,9 50,55
Päijänne-Tavastland 38 2 028 39,5 -4,9 43,16
Kymmenedalen 31 1 201 39,6 -3,2 40,52
Södra Karelen 38 1 897 45,5 -6,4 42,66
Södra Savolax 89 2 601 39,0 -1,5 39,24
Norra Savolax 53 2 678 47,4 -0,4 45,25
Norra Karelen 54 1 582 45,4 1,3 47,73
Mellersta Finland 53 3 181 47,9 -0,0 46,42
Södra Österbotten 48 1 829 44,3 2,2 39,44
Österbotten 34 1 449 46,3 0,7 45,14
Mellersta Österbotten 17 585 40,4 -2,6 49,97
Norra Österbotten 101 4 483 47,9 2,1 42,24
Kajanaland 47 2 266 43,1 1,6 37,71
Lappland 177 7 875 41,0 -0,3 43,25
Åland 53 1 351 39,3 2,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_002_sv.html