Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 565 577 3,7 1 158 404 3,3 407 173 5,0
Fasta Finland 1 527 683 3,5 1 142 840 3,1 384 843 4,9
Nyland 453 046 7,5 229 431 5,2 223 615 9,9
Egentliga Finland 80 085 -4,5 65 448 -0,7 14 637 -18,3
Satakunta 30 442 19,2 24 853 15,5 5 589 38,6
Egentliga Tavastland 31 197 0,6 25 876 -4,8 5 321 38,4
Birkaland 112 670 4,7 92 413 6,1 20 257 -0,9
Päijänne-Tavastland 49 175 7,0 40 549 0,9 8 626 49,6
Kymmenedalen 27 256 -5,4 21 266 0,6 5 990 -21,8
Södra Karelen 45 013 -7,1 31 800 13,9 13 213 -35,6
Södra Savolax 53 455 -5,8 38 914 -4,2 14 541 -9,9
Norra Savolax 65 266 1,9 58 049 0,7 7 217 12,9
Norra Karelen 36 730 -3,1 31 420 0,5 5 310 -19,9
Mellersta Finland 67 562 0,4 60 892 0,7 6 670 -3,0
Södra Österbotten 45 428 -0,6 42 706 -0,5 2 722 -1,4
Österbotten 29 261 4,1 23 952 7,7 5 309 -9,6
Mellersta Österbotten 13 786 10,1 12 650 16,6 1 136 -32,3
Norra Österbotten 122 288 8,3 107 974 6,4 14 314 24,8
Kajanaland 70 326 6,8 65 883 6,3 4 443 15,7
Lappland 194 697 1,7 168 764 -0,8 25 933 21,1
Åland 37 894 10,8 15 564 19,8 22 330 5,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_003_sv.html