Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 662 430 -0,9 11 344 975 0,7 4 317 455 -4,9
Fasta Finland 15 275 883 -1,1 11 190 641 0,6 4 085 242 -5,4
Nyland 4 142 324 4,3 2 232 195 6,0 1 910 129 2,3
Egentliga Finland 940 240 -1,8 763 750 -0,1 176 490 -8,4
Satakunta 327 822 -0,1 280 450 -1,4 47 372 8,5
Egentliga Tavastland 282 419 -4,8 251 651 -4,9 30 768 -4,2
Birkaland 1 130 022 4,1 967 046 6,2 162 976 -6,8
Päijänne-Tavastland 432 152 -7,7 360 446 -7,1 71 706 -10,5
Kymmenedalen 267 026 -7,2 199 492 -0,4 67 534 -22,8
Södra Karelen 477 552 -13,0 321 689 15,0 155 863 -42,1
Södra Savolax 579 736 -10,8 455 330 -4,6 124 406 -27,9
Norra Savolax 655 981 -2,3 565 300 -0,7 90 681 -11,2
Norra Karelen 397 415 -0,6 320 019 2,4 77 396 -11,4
Mellersta Finland 792 154 -7,9 683 128 -6,5 109 026 -15,6
Södra Österbotten 568 569 4,5 548 920 4,9 19 649 -6,1
Österbotten 349 616 7,3 280 766 6,1 68 850 12,6
Mellersta Österbotten 121 919 -12,2 108 345 -11,8 13 574 -15,1
Norra Österbotten 1 252 748 -5,1 1 049 938 -5,3 202 810 -4,0
Kajanaland 756 041 0,7 692 475 2,7 63 566 -17,1
Lappland 1 802 147 -1,9 1 109 701 -3,0 692 446 -0,0
Åland 386 547 6,7 154 334 10,5 232 213 4,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_004_sv.html