Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 619 51 295 56,0 1,4 91,59 51,26
Fasta Finland 601 50 361 56,2 1,4 91,57 51,42
Nyland 114 14 588 70,2 1,8 105,52 74,10
    Esbo 12 1 242 63,5 1,8 82,55 52,43
    Helsingfors 53 8 729 76,8 1,7 113,04 86,87
    Vanda 11 2 236 73,3 2,9 100,21 73,42
Egentliga Finland 36 2 912 53,0 -2,0 82,78 43,84
    Åbo 18 1 986 55,5 -3,6 85,50 47,47
Satakunta 25 1 165 55,4 10,2 85,17 47,19
    Björneborg 9 657 54,5 7,1 86,24 47,01
Egentliga Tavastland 18 1 355 44,1 -1,6 72,20 31,82
    Tavastehus 8 726 42,7 -2,7 82,01 34,99
Birkaland 41 3 850 56,9 0,9 98,86 56,26
    Tammerfors 25 2 969 63,0 1,6 102,49 64,58
Päijänne-Tavastland 15 1 771 48,8 0,4 85,79 41,85
    Lahtis 6 646 58,5 13,0 92,77 54,28
Kymmenedalen 17 952 42,1 -0,8 83,52 35,17
    Kouvola 7 444 42,7 2,3 79,70 34,04
Södra Karelen 16 1 414 47,6 -6,5 83,54 39,77
    Villmanstrand 8 804 54,6 -9,3 76,03 41,52
Södra Savolax 29 1 551 44,2 -0,4 71,53 31,59
    S:t Michel 8 553 50,4 -0,4 74,98 37,77
Norra Savolax 29 2 338 53,8 3,6 87,05 46,81
    Kuopio 16 1 436 52,9 -0,2 90,19 47,69
Norra Karelen 21 1 187 51,5 1,9 82,00 42,22
    Joensuu 6 600 65,8 0,9 83,67 55,05
Mellersta Finland 28 2 716 51,6 -0,5 82,74 42,68
    Jyväskylä 11 1 361 62,0 1,7 96,31 59,76
Södra Österbotten 23 1 506 47,6 -1,9 73,20 34,86
    Seinäjoki 7 609 51,2 -0,7 82,61 42,34
Österbotten 22 1 235 53,0 0,6 84,50 44,83
    Vasa 8 795 57,4 4,1 86,72 49,74
Mellersta Österbotten 9 478 52,7 4,0 85,52 45,09
    Karleby 5 361 62,0 4,0 86,42 53,58
Norra Österbotten 49 3 344 57,9 6,0 78,83 45,64
    Kuusamo 10 757 40,9 4,5 70,46 28,83
    Uleåborg 11 1 439 71,6 6,9 87,33 62,51
Kajanaland 20 1 783 45,1 2,4 74,88 33,76
    Kajana 6 414 46,7 8,2 78,78 36,82
    Sotkamo 6 1 110 48,9 1,8 72,51 35,49
Lappland 89 6 216 44,6 0,7 79,94 35,64
    Rovaniemi 12 1 220 44,1 2,6 72,52 31,96
Åland 18 934 44,4 4,8 .. ..
    Mariehamn 8 570 60,4 6,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, september 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_005_sv.html