Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-september 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 617 51 020 53,2 0,6 91,63 48,74
Fasta Finland 603 50 221 53,3 0,6 91,60 48,80
Nyland 113 14 497 64,2 0,8 99,93 64,18
    Esbo 12 1 233 55,4 -0,3 81,81 45,35
    Helsingfors 52 8 672 69,5 1,0 105,29 73,19
    Vanda 11 2 236 69,4 0,6 96,73 67,09
Egentliga Finland 38 2 974 55,1 -0,0 86,89 47,88
    Åbo 19 2 028 58,2 -0,7 89,03 51,78
Satakunta 25 1 174 48,3 4,0 86,86 41,97
    Björneborg 9 653 50,6 3,7 89,47 45,26
Egentliga Tavastland 18 1 338 39,7 -0,7 74,79 29,66
    Tavastehus 8 707 39,3 0,8 85,34 33,54
Birkaland 41 3 768 53,3 2,3 95,02 50,62
    Tammerfors 25 2 931 56,7 1,5 96,83 54,93
Päijänne-Tavastland 15 1 757 42,1 -5,0 81,40 34,26
    Lahtis 6 644 47,9 1,9 86,77 41,54
Kymmenedalen 17 931 42,5 -1,2 85,56 36,35
    Kouvola 7 436 42,6 0,2 81,00 34,54
Södra Karelen 17 1 423 49,2 -7,9 89,48 44,00
    Villmanstrand 8 802 58,8 -5,4 81,10 47,72
Södra Savolax 31 1 758 43,3 -0,5 80,79 35,01
    S:t Michel 8 578 49,2 0,5 81,49 40,10
Norra Savolax 30 2 322 49,3 0,1 86,63 42,70
    Kuopio 16 1 419 53,8 -0,3 90,76 48,84
Norra Karelen 22 1 220 50,1 1,3 89,16 44,67
    Joensuu 7 629 59,9 1,1 89,89 53,89
Mellersta Finland 28 2 731 51,2 -0,6 85,54 43,78
    Jyväskylä 12 1 442 54,6 -1,0 91,78 50,12
Södra Österbotten 22 1 483 50,5 1,9 77,81 39,26
    Seinäjoki 6 577 54,0 1,7 85,90 46,42
Österbotten 22 1 244 50,3 1,1 87,35 43,91
    Vasa 8 803 57,6 2,7 89,38 51,52
Mellersta Österbotten 9 487 43,1 -2,8 84,25 36,27
    Karleby 5 370 48,8 -4,4 85,55 41,76
Norra Österbotten 48 3 391 53,5 4,1 84,15 45,02
    Kuusamo 10 761 39,2 1,2 88,35 34,60
    Uleåborg 12 1 501 66,6 5,8 88,43 58,92
Kajanaland 20 1 774 47,1 0,9 78,97 37,19
    Kajana 6 414 40,7 3,3 77,67 31,59
    Sotkamo 6 1 104 53,9 0,4 81,54 43,91
Lappland 86 5 948 45,3 0,6 91,24 41,34
    Rovaniemi 12 1 243 55,3 0,3 84,84 46,88
Åland 15 799 47,8 3,2 .. ..
    Mariehamn 7 487 61,2 4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_006_sv.html