Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-september 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 8 479 800 15 662 430 -0,9 12 223 345 0,4
Finland 6 413 871 11 344 975 0,7 8 705 772 2,7
Utländer 2 065 929 4 317 455 -4,9 3 517 573 -4,8
Sverige 257 692 467 676 4,9 350 485 6,9
Tyskland 229 220 455 673 8,1 368 033 10,5
Ryssland 281 195 635 247 -43,1 455 788 -44,8
Britannien 117 513 277 770 2,9 242 728 3,3
Förenta Staterna 77 376 165 120 -3,1 159 066 -2,8
Norge 77 632 154 977 6,6 114 001 2,6
Nederländerna 60 236 131 768 -1,8 103 497 0,4
Italien 48 417 97 853 3,2 86 191 5,1
Frankrike 69 969 178 369 4,8 154 461 5,4
Japan 82 505 153 271 2,5 149 027 3,1
Estland 63 744 145 882 -2,8 100 241 -5,8
Schweiz 61 527 136 401 22,2 100 442 22,2
Spanien 38 299 79 367 -0,3 70 405 3,4
Kina 101 890 148 763 43,7 145 055 45,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2015, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-september 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/09/matk_2015_09_2015-11-19_tau_010_sv.html